Day: February 8, 2019

改善SEO只為Traffic品牌形象也得靠SEO
數說答案 Data Telling

改善SEO只為Traffic?品牌形象也得靠SEO

很多人計劃購物前,都會先Google一下,睇下其他人對產品嘅評價,呢個時候,搜尋結果其實非常影響潛在消費者對品牌嘅第一印象。如果揾到劣評的話,就麻煩啦!

如果想掌握Google 搜尋結果,令更多消費者睇到品牌理想中嘅內容,可以點做?不如由「數說答案」以大家都熟悉嘅「嬰兒奶粉」入手,透過行業比較和實則案例,為你打破幾個迷思!

Read More »